סניף תמרת

בהדרכת סנסאי אייל יהודה
מדריך קרטה מוסמך, מכללת "אוהלו"
חגורה שחורה דאן 5 ,ISKF

ישוב קהילתי תמרת

קבוצת היעד ימים שעות
ילדים - גילאי 4.5-6 ראשון 16:30-17:15
ילדים - גילאי 7-11 ראשון 17:30-18:20
בוגרים ושחורות ראשון 18:20-19:10